-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจันทรศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจันทรศึกษา

รหัสโรงเรียน : 77100002

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 88 ก้องเกียรติ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์ : 032,611,390,032,611,000

แฟกซ์ : 032611390

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจันทรศึกษา

-- advertisement --