-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจันทวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจันทวิทยา

รหัสโรงเรียน : 66100011

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 398 ชมฐีระเวชใต้ ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110

โทรศัพท์ : 056622682

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจันทวิทยา

-- advertisement --