-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ

รหัสโรงเรียน : 10100361

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส))

ที่อยู่ : 7 หมู่ที่ 9 เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 02-8120491-2

แฟกซ์ : 02-8120493

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ

-- advertisement --