-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจารุวรรณวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจารุวรรณวิทยา

รหัสโรงเรียน : 73100023

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 30 หมู่ที่ 1 ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม 73120

โทรศัพท์ : 034299555

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจารุวรรณวิทยา

-- advertisement --