-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจำนงค์พิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจำนงค์พิทยา

รหัสโรงเรียน : 10100423

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 70/33 ซอย 4 ประชาสงเคราะห์ ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ : 02-6417467

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจำนงค์พิทยา

-- advertisement --