-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจำนงค์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจำนงค์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 10100407

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 70/32 ซอย 4 ประชาสงเคราะห์ ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ : 02-2463594

แฟกซ์ : 02-2463594

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจำนงค์วิทยา

-- advertisement --