-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจำรัสวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจำรัสวิทยา

รหัสโรงเรียน : 19100021

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 59/1 ลพบุรี-วังม่วง คำพราน วังม่วง สระบุรี 18220

โทรศัพท์ : 036-359030

แฟกซ์ : 036-359030

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจำรัสวิทยา

-- advertisement --