-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจินดาศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจินดาศึกษา

รหัสโรงเรียน : 10100598

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 14/516 ซอย 40 พระราม 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ : 02-4150558-3, 02-8670790-1

แฟกซ์ : 02-4153040

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจินดาศึกษา

-- advertisement --