-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย

รหัสโรงเรียน : 19100029

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 689 สุดบรรทัด แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี 18110

โทรศัพท์ : 036-244684

แฟกซ์ : 036-244242

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย

-- advertisement --