-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจิรพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจิรพิทยา

รหัสโรงเรียน : 51100015

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 141 ม่วงโคน-ท่าลี่ เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130

โทรศัพท์ : 053578328

แฟกซ์ : 053578328

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจิรพิทยา

-- advertisement --