-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจิราภรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจิราภรณ์

รหัสโรงเรียน : 90100053

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 74/1 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 90180

โทรศัพท์ : 074388172

แฟกซ์ : 074388172

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจิราภรณ์

-- advertisement --