-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจุฑาวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจุฑาวิทย์

รหัสโรงเรียน : 80100148

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3), ปวช

ที่อยู่ : 146 หมู่ที่ 3 สายเอเซีย ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 80260

โทรศัพท์ : 075306054

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจุฑาวิทย์

-- advertisement --