-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

รหัสโรงเรียน : 30100109

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 2 ซอย 1 โนนสูง-มิตรภาพ โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 30160

โทรศัพท์ : 044-379650

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

-- advertisement --