-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

รหัสโรงเรียน : 50100146

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 253 หมู่ที่ 16 เวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

-- advertisement --