-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชัยมงคลวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชัยมงคลวิทย์

รหัสโรงเรียน : 90100303

ประเภท : 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 1 เพชรมงคล-ชัยมงคล บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-311678

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชัยมงคลวิทย์

-- advertisement --