-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 12100043

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 111 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี 11130

โทรศัพท์ : 02-9850477-8

แฟกซ์ : 02-9850478

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

-- advertisement --