-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชาตศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชาตศึกษา

รหัสโรงเรียน : 10100241

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 73 ซอยวัดใหม่พิเรนทร์ ิสรภาพ วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 02-4662029

แฟกซ์ : 02-4727859

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชาตศึกษา

-- advertisement --