-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชินนุกูลวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชินนุกูลวิทยา

รหัสโรงเรียน : 77100014

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 038/9 หมู่ที่ 4 พลายงาม เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120

โทรศัพท์ : 032544068

แฟกซ์ : 032544068

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชินนุกูลวิทยา

-- advertisement --