-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชินวร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชินวร

รหัสโรงเรียน : 10100427

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 24/5 ซอยเสรีไทย (ชินวร) สุขาภิบาล2 คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02-3779889

แฟกซ์ : 02-3745097

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชินวร

-- advertisement --