-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 27100004

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 2 ซอย 3 เทศบาล 21 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037-241470-1

แฟกซ์ : 037-242261

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนพัฒนา

-- advertisement --