-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก

รหัสโรงเรียน : 10100943

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 6335 ซอยหิมะทองคำ ริมทางรถไฟสายปากน้ำเก่า พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02-3111562

แฟกซ์ : 02-3111562

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก

-- advertisement --