โลโก้โรงเรียนญาโณทัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนญาโณทัย

รหัสโรงเรียน : 12100048

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 95 หมู่ที่ 1 ซอยวัดศรีราษฎร์ บางกรวย-ไทรน้อย บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี 11140

โทรศัพท์ : 02-9215808

แฟกซ์ : 02-9215919

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนญาโณทัย