-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนฐิติวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนฐิติวิทยา

รหัสโรงเรียน : 71100016

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 12/4 หมู่ที่ 1 แสงชูโต 25 ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120

โทรศัพท์ : 034640288

แฟกซ์ : 034640188

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนฐิติวิทยา

-- advertisement --