-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา

รหัสโรงเรียน : 66100014

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 136 ตะพานหิน-บางมูลนาก ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร 66110

โทรศัพท์ : 056621575

แฟกซ์ : 056623352

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา

-- advertisement --