-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 57100037

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 7 พหลโยธิน เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130

โทรศัพท์ : 053731268

แฟกซ์ : 053642841

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา

-- advertisement --