-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดรุณวัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดรุณวัฒนา

รหัสโรงเรียน : 10100305

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 420/1 อิสรภาพ ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 02-8663706

แฟกซ์ : 02-4411435

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดรุณวัฒนา

-- advertisement --