-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 10100220

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 467/11 ซอยวัดโพธิ์นิมิตร เทอดไท บางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 02-4662667

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา

-- advertisement --