-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยา

รหัสโรงเรียน : 93100039

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 199 หมู่ที่ 11 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 93180

โทรศัพท์ : 074687143

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยา

-- advertisement --