-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 94100050

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 266/5 ท่าเสด็จ ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี 94110

โทรศัพท์ : 073411093

แฟกซ์ : 073354518

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

-- advertisement --