-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดรุณาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดรุณาลัย

รหัสโรงเรียน : 40100281

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาลอนุบาล 3

ที่อยู่ : 22 เลี่ยงเมือง เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043224873

แฟกซ์ : 043224873

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดรุณาลัย

-- advertisement --