โลโก้โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 81100042

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 81 หมู่ที่ 7 เหนือคลอง-แหลมกรวด เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 81130

โทรศัพท์ : 086-6932180

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์