-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

รหัสโรงเรียน : 41100016

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 136 โพนพิสัย หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042221338

แฟกซ์ : 042324873

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

-- advertisement --