-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดาราจรัส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดาราจรัส

รหัสโรงเรียน : 24100010

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 44 วัฒนปรีดา บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

โทรศัพท์ : 038-541403,038-541331

แฟกซ์ : 038-542059

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดาราจรัส

-- advertisement --