-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดาราวิทยาลัย

รหัสโรงเรียน : 50100027

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 196 แก้วนวรัฐ วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053,244,654,053,241,000

แฟกซ์ : 053249152

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดาราวิทยาลัย

-- advertisement --