-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม

รหัสโรงเรียน : 96100034

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 137 หมู่ที่ 4 รามโกมุท ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 96180

โทรศัพท์ : 073590072

แฟกซ์ : 073590072

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม

-- advertisement --