-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดารุลบารอกะฮุ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดารุลบารอกะฮุ

รหัสโรงเรียน : 94100065

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 45 หมู่ที่ 1 เพชรเกษม บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดารุลบารอกะฮุ

-- advertisement --