-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

รหัสโรงเรียน : 90100302

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 115/3 หมูที่ 3 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 90180

โทรศัพท์ : 074-430026

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

-- advertisement --