-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดารุลอันวาร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดารุลอันวาร์

รหัสโรงเรียน : 96100067

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 70 หมู่ที่ 2 สายบุรี-รือเสาะ สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 96150

โทรศัพท์ : 073-571890

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดารุลอันวาร์

-- advertisement --