-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดารุลอามานมูลนิธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดารุลอามานมูลนิธิ

รหัสโรงเรียน : 90100019

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 164/1 หมู่ที่ 5 บ้านด่าน-เกาะแต้ว เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074468272

แฟกซ์ : 074268024

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดารุลอามานมูลนิธิ

-- advertisement --