โลโก้โรงเรียนดารุลอิสละห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดารุลอิสละห์

รหัสโรงเรียน : 96200077

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – 3

ที่อยู่ : 108 หมู่ที่ 9 ระเงะมรรคา ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 96130

โทรศัพท์ : 073671858

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดารุลอิสละห์