-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดีนนียะห์ อิสลามียะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดีนนียะห์ อิสลามียะห์

รหัสโรงเรียน : 96100085

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 62/4 ม.5 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดีนนียะห์ อิสลามียะห์

-- advertisement --