-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตงเจี่ย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตงเจี่ย

รหัสโรงเรียน : 48100018

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 216 ธำรงประสิทธิ์ ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 042511039

แฟกซ์ : 042521149

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตงเจี่ย

-- advertisement --