-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตรีภัทร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตรีภัทร

รหัสโรงเรียน : 14100074

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 115 หมู่ที่ 6 พหลโยธิน เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์ : 081-8202444

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตรีภัทร

-- advertisement --