โลโก้โรงเรียนตาญูฎฎอลิบาต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตาญูฎฎอลิบาต

รหัสโรงเรียน : 90100152

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 234/1 ม.2 ปากบาง เทพา สงขลา 90150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตาญูฎฎอลิบาต