-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตุลยาธร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตุลยาธร

รหัสโรงเรียน : 31100024

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : บ้านมะขามโพรง ม.4 นางรอง-โคกว่าน สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตุลยาธร

-- advertisement --