-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 20100165

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 79/12-13 หมู่ที่ 3 หนองซ้ำซาก บ้านบึง ชลบุรี 20170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนต้นกล้าพัฒนา

-- advertisement --