-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนต้นตันหยง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนต้นตันหยง

รหัสโรงเรียน : 96100047

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 157/4 หมู่ที่ 7 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 96150

โทรศัพท์ : 073519508

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนต้นตันหยง

-- advertisement --