-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

รหัสโรงเรียน : 10100750

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 1808 ซอยลาดพร้าว 62-64 ลาดพร้าว วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-5141819,02-5394968

แฟกซ์ : 02-5394969

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

-- advertisement --