-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนถาวรนิมิต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนถาวรนิมิต

รหัสโรงเรียน : 26100005

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 113 บ้านบุ้งเข้ หนองแสง ปากพลี นครนายก 26130

โทรศัพท์ : 037-308364

แฟกซ์ : 037-308372

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนถาวรนิมิต

-- advertisement --