-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 90100140

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านนา จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา

-- advertisement --